iphone giá sỉ 12 pro max | iPhone 12 64g 256g 512g | iPhone 12 pro 64g 256g 512g I iPhone 12 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm
0827878788 hoàng

iphone 12 chính hãng
64g đỏ new 20.200
64g đen new 20.200
64g navy new 20.400
64g trắng new 20.400
64g geeen new 20.600
_______
128g đỏ new 22.400
128g đen new 22.400
128g navy new 22.600
128g trắng new 22.600
128g green new 22.900
____________________________
iphone 12 pro chính hãng
128g đen_ new alo sms
128g trắng new alo sms
128g xanh new alo sms
128g vàng new alo sms
_________
256g đen_ new alo sms
256g trắng new alo sms
256g xanh new alo sms
256g vàng new alo sms
_________
512g xanh new 34.300
512g vàng new alo sms
____________________________
iphone 12 pm chính hãng
128g đen_ new 30.500
128g trắng new alo sms
128g xanh new alo sms
128g vàng new alo sms
_________
256g đen_ new 32.500
256g trắng new alo sms
256g xanh new alo sms
256g vàng new alo sms
_________
512g đen_ trắng alo sms
512g xanh vàng alo sms
____________________________
Macbook air M1 13” vn
Mgn63sa 256 đen ==
Mgn93sa 256 trắng ==
Mgnd3sa 256 vàng ==
_________
Mgn73sa 512 đen ==
Mgna3sa 512 trắng ==
Mgne3sa 512 vàng ==
____________________________
Macbook pro M1 13” vn
Myd82sa 256 đen ==
Myda2sa 256 trắng ==
_________
Myd92sa 512 đen ==
Mydc2sa 512 trắng ==
____________________________
ipad mini wifi chính hãng
Myl92za 256g đen ==
Myla2za 256g vàng ==
Mylc2za 256g trắng ==
____________________________
ipad mini 4g chính hãng
Myld2za 256g đen ==
Myle2za 256g vàng ==
Mylf2za 256g trắng ==
____________________________
ipad gen8 wifi chính hãng
Mymh2za 128g đen ==
Mymj2za 128g vàng ==
Mymk2za 128g trắng ==
____________________________
ipad gen8 4g chính hãng
Myml2za 128g đen ==
Mymm2za 128g vàng ==
Mymn2za 128g trắng ==
____________________________
ipad air wifi chính hãng
Myfm2za 64g đen ==
Myfq2za 64g blue ==
Myfn2za 64g vàng ==
Myfr2za 64g trắng ==
Myfp2za 64g green ==
_________
Myft2za 256g đen ==
Myfy2za 256g blue ==
Myfw2za 256g vàng ==
Myg02za 256g trắng ==
Myfx2za 256g green ==
____________________________
ipad air 4g chính hãng
Mygw2za 64g đen ==
Myh02za 64g blue ==
Mygx2za 64g vàng ==
Myh12za 64g trắng ==
Mygy2za 64g green ==
_________
Myh22za 256g đen ==
Myh62za 256g blue ==
Myh42za 256g vàng ==
Myh72za 256g trắng ==
Myh52za 256g green ==
____________________________
ipad pro 11″ wifi chính hãng
My232za 128g đen_ ==
My252za 128g trắng ==
_________

Mxdc2za 256g đen_ ==
Mxdd2za 256g trắng ==
_________
Mxde2za 512g đen_ ==
Mxdf2za 512g trắng ==
____________________________
ipad pro 11″ 4g chính hãng
My2v2za 128g đen_ ==
My2w2za 128g trắng ==
_________
Mxe42za 256g đen_ ==
Mxe52za 256g trắng ==

_________
Mxe62za 512g đen_ ==
Mxe72za 512g trắng ==
____________________________
phu kiện chính hãng
Coc 20w new 490k
Airpods 2 new 3.300
Airpods pro new 5.000
____________________________
iphone 12 promax
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==
256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==
_________
512g đen_ trắng ==
512g xanh vàng ==

Mini 64G Đỏ new chính hãng vn
18.500
Mini 64G Đen new chính hãng vn
18.500
Mini 64G Blue new chính hãng vn
18.500
Mini 64G Trắng new chính hãng vn
18.500
Mini 64G Green
new chính hãng vn
18.500
64G Đỏ new chính hãng vn
21.200
64G Đen new chính hãng vn
21.200
64G Blue new chính hãng vn
21.200
64G Trắng new chính hãng vn
21.300
64g green
new chính hãng vn
21.600
128G Đỏ new chính hãng vn
22.400
128G Đen new chính hãng vn
22.400
128G Blue new chính hãng vn
22.400
128G Trắng new chính hãng vn
22.400
128g green
new chính hãng vn
22.900
Pro 128G Đen new chính hãng vn
28.700
Pro 128g Trắng new chính hãng vn
alo
Pro 128G Xanh new chính hãng vn
alo
Pro 128G Vàng new chính hãng vn
alo
Pro 256G Đen new chính hãng vn
alo
Pro 256g Trắng new chính hãng vn
31.900
Pro 256G Xanh new chính hãng vn
alo
Pro 256G Vàng new chính hãng vn
alo
Pro 512G Đen new chính hãng vn
34.5
Pro 512g Trắng new chính hãng vn
alo
Pro 512G Xanh new chính hãng vn
34.500
Pro 512G Vàng new chính hãng vn
alo
Promax 128 Đen new chính hãng vn
30.500
Promax 128 Trắng new chính hãng vn
alo
Promax 128 Xanh new
chính hãng vn
alo
Promax 128 Vàng new chính hãng vn
alo
Promax 256 Đen new chính hãng vn
32.500
Promax 256 Trắng new chính hãng vn
alo
Promax 256 Xanh new chính hãng vn
alo
Promax 256 Vàng new chính hãng vn
alo
Promax 512 Đen new chính hãng vn
37.000
Promax 512 Trắng new chính hãng vn
38.300
Promax 512 Xanh new chính hãng vn
alo
Promax 512 Vàng new chính hãng vn
alo

mac Mini M1
Mgnr3sa/a 256G
chính hãng vn
00.000
mac Mini M1
Mgnt3sa/a 512G
chính hãng vn
00.000

macbook air M1 13″ Mgn63sa/a 256g Đen
chính hãng vn
00.000
macbook air M1 13″
Mgn93sa/a 256g Trắng
chính hãng vn
00.000
macbook air M1 13″
Mgnd3sa/a 256g Vàng
chính hãng vn
00.000
macbook air M1 13″
Mgn73sa/a 512g Đen
chính hãng vn
00.000
macbook air M1 13″
Mgna3sa/a 512g Trắng
chính hãng vn
00.000
macbook air M1 13″
Mgne3sa/a 512g Vàng
chính hãng vn
00.000

macbook pro M1 13″
Myd82sa/a 256 Đen
chính hãng vn
00.000
macbook pro M1 13″
Myda2sa/a 256 Trắng
chính hãng vn
00.000
macbook pro M1 13″ Myd9sa/a 512 Đen
chính hãng vn
00.000
macbook pro M1 13″ Mydc2sa/a 512 Trắng
chính hãng vn
00.000

iPad Gen 8 Wifi
Myld2za/a 128g Đen
chính hãng vn 00.000
iPad Gen 8 Wifi
Myle2z2/a 128g Trắng
chính hãng vn 00.000
iPad Gen 8 Wifi
Mylf2za/a 128g Vàng
chính hãng vn 00.000
iPad Gen 8 4G
Myml2za/a 128g Đen
chính hãng vn 00.000
iPad Gen 8 4G
Mymm2za/a 128g Trắng
chính hãng vn 00.000
iPad Gen 8 4G
Mymn2za/a 128g Vàng
chính hãng vn 00.000

iPad Air 4 wifi
Myft2za/a 256g Đen chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 wifi
Myfw2za/a 256g Blue chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 wifi
Myfx2za/a 256g Trắng chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 wifi
Myfy2za/a 256g Green chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 wifi
Mygo2za/a 256g Vàng chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 4g
Myh22za/a 256g Đen
chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 4g
Myh42za/a 256g Blue chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 4g
Myh52za/a 256g Trắng chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 4g
Myh62za/a 256g Green chính hãng vn 00.000
iPad Air 4 4g
Myh72za/a 256g Vàng chính hãng vn 00.000

iPad Pro 11″ wifi
My232za/a 128g Đen chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ wifi
My252za/a 128g trắng
chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdc2za/a 256g đen chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdd2za/a 256g trắng
chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxde2za/a 512g đen chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdf2za/a 512g trắng chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2v2za/a 128g đen
chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2w2za/a 128g trắng chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe42za/a 256g đen chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe52za/a 256g trắng chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe62za/a 512g đen chính hãng vn 00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe72za/a 512g trắng chính hãng vn 00.000
watch S6 40m Đỏ new chính hãng vn
9.x00
watch S6 40m Đen new chính hãng vn
9.x00
watch S6 40m Vàng new chính hãng vn
9.x00
watch S6 40m Xanh
new
chính hãng vn
9.x00
watch S6 40m Trắng
new chính hãng vn
9.x00
watch S6 44m Đỏ new chính hãng vn
10.x00
watch S6 44m Đen new chính hãng vn
10.x00
watch S6 44m Vàng new chính hãng vn
10.x00
watch S6 44m Xanh
new chính hãng vn
10.x00
watch S6 44m Trắng
new chính hãng vn
10.x00
watch SE 40m Đen new chính hãng vn
6.x00
watch SE 40m Vàng new chính hãng vn
6.x00
watch SE 40m Trắng
new chính hãng vn
6.x00
watch SE 44m Đen new chính hãng vn
7.x00
watch SE 44m Vàng new chính hãng vn
7.x00
watch SE 44m Trắng
new chính hãng vn
7.x00
Cóc Sạc 20W
new
chính hãng vn
490k
Tai Nghe Airpods 2
new
chính hãng vn
3.300
Tai Nghe Airpods Pro
new
chính hãng vn
5.050

Lưu Ý : giá sỉ mua lẻ +400k
iphone chính hãng viet nam giá sỉ

____________________________
Nguyễn Thị Vân
scb 0607.99999999
acb 8188.68888888
vcb 0251.007777777
___________________________
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

0827878788 hoàng
www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ

14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6