iphone giá sỉ bán iPhone X – iPhone 8, 8 Plus – 7, 7 cũ new – giá rẻ | iPhonegiasi

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
anh hải khách hcm 0901797909
bé diễm khách hcm 01242202222

bé hoàng khách tỉnh 01216070707
F5 giá mới 19 > 25/03
máy zin ko thay vỏ ko ép kính

iphone x new tbh
64g trắng đen new 22.5
256 trắng đen new 25.5

_____________________________
iphone new acti rồi
7p32 hồng acti 12.8
7- 32 hồng acti 9.5

____________________________
7 plus 32g ko bh camera
98% -900k
32g hồng zin 99% 10.9
32g trắng zin 99% 10.9
32g đen_ zin 99% 10.9
32g vàng zin 99% 10.9

____
màn hình lô -1400
32g kính vỏ xấu 9.2
32g kính vỏ xấu 9.2

máy xấu bảo hành 1 ngày
_____________________________
7 plus 128g ko bh camera
98~99% -700k
128 hồng zin 99% 12.8
128 trắng zin 99% 12.8
128 đen_ zin 99% 12.8
128 vàng zin 99% 12.8
128 đỏ zin 99% 13.5
256 đỏ zin 99% 14.0

____

128 kính vỏ xấu ==
máy xấu bảo hành 1 ngày

_____________________________

iphone 7 32g ko bh camera
98~99% -700k
32g hồng zin 99% 8200
32g trắng zin 99% 8400
32g đen_ zin 99% 8400
32g vàng zin 99% 8400

____
ko màn -950k
hồng kính vỏ xấu 6.9
trắng vàn đen xấu 7.0
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 7 128g ko bh camera
98~99% -700k
128 hồng zin 99% 9600
128 trắng zin 99% 9600
128 đen_ zin 99% 9600
128 vàng zin 99% 9600
128 đỏ zin 99% 10.6

____

128 kính vỏ xấu ==
máy xấu bảo hành 1 ngày

____________________________

6s 16g ko bảo hành pin
98% -500k
16 hồng zin 99% 4950
16 trắng zin 99% 4950
16 đen_ zin 99% 4950
16 vàng zin 99% 4950

____
ko màn -500k
16 kính vỏ xấu 3.9

16 kính vỏ xấu 3.9
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s 64g ko bảo hành pin
98% -500k
64 hồng zin 99% 6100

64 trắng zin 99% 6100
64 đen_ zin 99% 6100
64 vàng zin 99% 6100

____
ko màn -500k
64 kính vỏ xấu 4.9
64 kính vỏ xấu 4.9
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 16g ko bh pin
98% – 400k
16 trắng zin 99% 4000

16 đen_ zin 99% 4000
16 vàng zin 99% 4200
com bo 1.1.1 = 4.0
____
ko màn – 350k
16 kính vỏ xấu 3.1

16 vàng vỏ xấu 3.3
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

iphone 6 64g ko bh pin

98% -400k
64 trắng zin 99% 4700

64 đen_ zin 99% 4700
64 vàng zin 99% 4900
com bo 1.1.1 = 4.7
32 = giá 64g
____
ko màn -350k
64 kính vỏ xấu 3.8
64 vàng vỏ xấu 4.0
máy xấu bảo hành 1 ngày

____________________________
ip6 128g ko bh pin

98% -400k
128 trắng zin 99% 4900

128 đen_ zin 99% 4900
128 vàng zin 99% 5100
com bo 1.1.1 = 4.9

____
ko màn -350k
128 kính vỏ xấu 4.0
128 vàng vỏ xấu 4.2
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________

ipad ari 1 32 trắng 5.0

____________________________
Màn linh kiện
6- 100k 6s 200k 98%
7- 150k 7p 200k
98%
7- 250k 7p 300k 99%
main 7p zin tháo máy 6500

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +500k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy 6 6s 7 7p, bảo hành 7 ngày

iphone x bảo hành 2 ngày
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày

____________________________
Không Bảo Hành
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày
mất nguồn imei | icloud | văn tay | màn hình | cammera

____________________________
Tk : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải khách hcm
01242202222 bé diễm khách hcm

01216070707 bé hoàng khách tỉnh
phonegiasi.vn 14 kinh dương vương p13 Q6 0943000999 a hậu
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.net @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn

Copyright © 2016 Iphone giá sỉ - Iphone x iphone 7 iphone 8 plus - Điện thoại Iphone - Iphone cũ new - Iphone x iphone 7 iphone 8 plus - Điện thoại Iphone - Iphone x cũ new
Iphone giá sỉ x - Iphone x iphone 7 iphone 8 plus - Điện thoại Iphone - Iphone cũ new - Iphone x iphone 7 iphone 8 plus - Điện thoại Iphone - Iphone cũ x new