iphone giá sỉ 12 pro max | iPhone 12 64g 256g 512g | iPhone 12 pro 64g 256g 512g I iPhone 12 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
F5 giá mới 27/09

APPLE WATCH NEW 2020
SE(GPS)40mm Trắng 8.400
SE(GPS)44mm Trắng 8.850
SE(GPS)44mm Vàng 8.850
SE(GPS)44mm Đen 8.850
__________
iphone 12 NEW
iphone 12 64GB
iphone 12 128GB

iphone 12 256GB
iphone 12 512GB
____
iphone 12 Pro 128GB

iphone 12 Pro 256GB
iphone 12 Pro 512GB
____
iphone 12 Max 128GB

iphone 12 Max 256GB
iphone 12 Max 512GB
_____
iphone 12 Pro max 128GB
iphone 12 Pro max 256GB
iphone 12 Pro max 512GB
____________________________

iphone pro LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đen acti rồi ==
64g đỏ_ acti rồi ==
64g tím. acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
64g xanh. acti rồi ==
pk zin fullbox +550k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +850k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
_____
256g đen_ acti rồi ==
256g vàng acti rồi ==
256g xanh acti rồi ==
256g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +850k
____________________________

iphone 11 LL cũ còn BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 300k

64g đen 99% 14.700
64g đỏ_ 99% 14.600

64g tím. 99% 14.800
64g vàng 99% ==
64g trắng 99% ==
64g xanh. 99% ==
____________________________________________
iphone 11 cũ hết BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 300k
64g đen 99% 13.500
64g đỏ_ 99% 13.500

64g tím. 99% 13.500
64g vàng 99% 13.700
64g trắng 99% 13.700
64g xanh. 99% 13.700

____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k

256g đen_ 99% ==
256g vàng 99% 18.600
256g xanh 99% ==
256g trắng 99% ==

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 21.400
64g vàng 99% 22.400
64g xanh 99% 22.400
64g trắng 99% 22.400
_________________________________________
promax LL cũ hết BH
98% giãm 900k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 20.200
64g vàng 99% 21.000
64g xanh 99% 21.000
64g trắng 99% 21.000
__________

256 đen_ 99% 21.400
256 trắng 99% 21.800
256 vàng 99% 21.800
256 xanh 99% 21.800
___________
512 đen_ 99% ==
512 trắng 99% 22.500
512 vàng 99% ==
512 xanh 99% 22.800

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
ACBbank 998012345678 | Tech 19030437128097

____________________________
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com