iphone giá sỉ 11 pro max | iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
F5 giá mới 26-31/3

iphone 11 LL chưa acti
64g đỏ_ new 16.800
64g đen new 16.800

64g tím. new 16.800
64g trắn new 17.000
64g vàng new 17.200
64g xanh new 17.400

____________________________
iphone pro LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đen acti rồi 14.500
64g đỏ_ acti rồi 14.500
64g tím. acti rồi 14.700
64g vàng acti rồi 15.000
64g trắng acti rồi 15.300
64g xanh. acti rồi 15.700
pk zin fullbox +600k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi 20.900
64g vàng acti rồi 21.900
64g xanh acti rồi 21.900
64g trắng acti rồi 21.900
pk zin fullbox +900k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi 22.800
64g vàng acti rồi 23.800
64g xanh acti rồi 23.800
64g trắng acti rồi 23.800
_____
64g đen_ acti rồi 26.000
64g vàng acti rồi 27.000
64g xanh acti rồi 27.000
64g trắng acti rồi 27.000
pk zin fullbox +900k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98% giãm 1100k
98.5% giãm 300k

64g đen 99% 14.200
64g đỏ_ 99% 14.300

64g tím. 99% 14.500
64g vàng 99% 14.800
64g trắng 99% 15.100
64g xanh. 99% 15.500
_____
128 đen 99% 15.400
128 đỏ_ 99% 15.500
128 tím. 99% 15.700
128 vàng 99% 15.900
128 trắng 99% 16.200
128 xanh. 99% 16.600
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 1200k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% 19.700
64g vàng 99% 20.600
64g xanh 99% 20.600
64g trắng 99% 20.600

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 1300k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 22.600
64g vàng 99% 23.600
64g xanh 99% 23.600
64g trắng 99% 23.600
_____
256 đen_ 99% 25.800
256 vàng 99% 26.800
256 xanh 99% 26.800
256 trắng 99% 26.800

____________________________
iPhone xs xsm LL
____________________________

TBH chưa acti
có phiếu

Mã ZP
11-64 tím 14.900 Zp
11-64 đen 14.900 TH
pro64 Đen 20.400 Zp

pm64 Xanh 23.800 TH
pm64 Vàng 23.800 PA

______
Mã LL
11-128 Tím 16.400
pm64 Vàng 24.000
pm64 Xanh 24.000
______
Mã VN
11-64g Tím 15.300
11-128 Đen 16.400
pro64g Đen_ 20.600
pro64g Xanh 21.600
pm64g đen_ 23.400
pm64g vàng 24.400
pm64g xanh 24.400
pm64g trắng 24.400
pm512 Đen_ 27.900
Pk11 +600k | Pm +900k

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
ACBbank 998012345678 | Tech 19030437128097

____________________________
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com