iphone giá sỉ 12 pro max | iPhone 12 64g 256g 512g | iPhone 12 pro 64g 256g 512g I iPhone 12 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
F5 giá mới 28/10

iphone 12 mini new za
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh vy ==
____________________________
iphone 12 new za
64g đỏ 21.9
64g đen 21.9
64g trắng 21.9
64g xanh lá 22.4
64g xanh vy 22.4
_________
128g đỏ 22.9
128g đen 22.9
128g trắng 22.9
128g xanh lá 23.3
128g xanh vy 23.3

____________________________
iphone 12 pro new za
128g đen 3xx
128g trắng 3xx
128g vàng 3xx
128g xanh vy 3xx
_________
256g đen 3xx
256g trắng 3xx
256g vàng 3xx
256g xanh vy 3xx
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh vy ==

____________________________
iphone 12 promax new za
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh vy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh vy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh vy ==

____________________________
iphone 12 mini new LL
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh vy ==
____________________________
iphone 12 new LL
64g đỏ ==
64g đen ==
64g trắng ==
64g xanh lá ==
64g xanh vy ==
_________
128g đỏ_ ==
128g đen ==
128g trắng ==
128g xanh lá ==
128g xanh vy ==
____________________________
iphone 12 pro new LL
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh vy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh vy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh vy ==
____________________________
iphone 12 promax new LL
128g đen ==
128g trắng ==
128g vàng ==
128g xanh vy ==
_________
256g đen ==
256g trắng ==
256g vàng ==
256g xanh vy ==
_________
512g đen ==
512g trắng ==
512g vàng ==
512g xanh vy ==
____________________________

watch SE new gps
40m đen vàng trắng ==

44m đen vàng ==
________
watch S6 new gps
40m đen trắng ==
40m Vàng xanh ==
40m đỏ ==
____________________________
iphone 11 cũ hết BH
98% giãm 900k
64g đỏ 99% ==
64g tím 99% ==

64g đen 99% ==
64g vàng 99% ==
64g trắng 99% ==
64g xanh. 99% ==

____________________________
iphone 11 pro cũ
98% giãm 900k
256 đen_ 99% ==
256 vàng 99% ==

____________________________

iphone 11 promax cũ
98% giãm 900k
64g đen trắng 99% ==
64g vàn xanh 99% ==
_______

256 đen trắng 99% 21.5
256 vàn xanh 99% 22.7
_______
512 đen trắng 99% 22.5
512 vàn xanh 99% ==

____________________________
lưu ý : lẻ mua +300k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thanh Nhân

____________________________
0796070707 (Diễm) 0943000999 (Vũ)
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com