ipad giá sỉ – iphone giá sỉ

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 100k 150k
F5 giá mới 5 > 7/09/2017
iphone 6s tbh new chưa acti
16 xám_ new 7100
16 trắng new 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
32 xám_ new 8700
32 hồng new 8700
____________________________
6s plus tbh new chưa acti
16 đen_ new 8700
16 trắng new 8700
16 hồng new 8800
16 vàng new 9000
pk 6s 6sp fullbox 450k
____________________________
iphone 7 tbh new chưa acti
32g đen_ new 10.9
32g hồng new 10.9
32g vàng new 10.9
32g trắng new 10.9
128 bóng new 13.0
128 hồng new 13.0
____________________________
7 plus tbh new chưa acti
32g đen_ new 14.1
32g hồng new 14.1
32g vàng new 14.1
32g trắng new 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 đen_ new 15.6
128 hồng new 15.6
128 vàng new 15.6
128 trắng new 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +90k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2350
16 vàng 95% xấu 2450
____
16 trắng xám tv 2650
16 vàng võ thay 2750
____
16 xám_ võ đẹp 2850
16 trắng võ đẹp 2850
16 vàng võ đẹp 2950
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 vàng xấu 4500
16 vàng thay vỏ 4955
lock xám 99% 3900 (có 1c)
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 trắng xám xấu 5350
16 hồng 95% xấu 5450
16 vàng 95% xấu 5650
____
16 trắng xám tv 5800
16 hồng thay võ 5900
16 vàng. thay võ 6100
____
16 xám_ 98% 5800
16 trắng 98% 5800
16 hồng 98% 5900
16 vàng 98% 6100
16 hồng 99% 6200
64 hồng 99% 8600
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 trắng xám xấu 6950
16 hồng 95% xấu 7150
16 vàng. 95% xấu 7350
____
16 trắng xám tv 7450
16 hồng thay võ 7650
16 vàng. thay vỏ 7850
____
98% -500
16 xám_ zin 99% 7900
16 trắng zin 99% 7900
16 hồng zin 99% 8100
16 vàng zin 99% 8300
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 xám_ zin 99% 10.5
64 hồng zin 99% 10.8
64 vàng zin 99% 10.9
____________________________
iphone 7 32g
32 đen_ xấu 9400
32 hồng xấu 9400
32 vàng xấu 9400
32 trắng xấu 9400
____
32 đen_ 98% 9700
32 hồng 98% 9700
32 vàng 98% 9700
32 trắng 98% 9700
32 thay vỏ đỏ 9900
____
32 đen_ zin 99% 10.2
32 hồng zin 99% 10.2
32 vàng zin 99% 10.2
32 trắng zin 99% 10.2
_________________________
iphone 7 plus 32g
32 đen_ xấu 12.4
32 hồng xấu 12.4
32 vàng xấu 12.4
32 trắng xấu 12.4
____
32 đen_ 98% 12.8
32 hồng 98% 12.8
32 vàng 98% 12.8
32 trắng 98% 12.8
32 thay vỏ đỏ 12.9
____
32 đen_ 99% 13.3
32 hồng 99% 13.3
32 vàng 99% 13.3
32 trắng 99% 13.3
_________________________
iphone 7 plus 128g
128 đen_ xấu 14.3
128 bóng xấu 14.3
128 hồng xấu 14.3
128 vàng xấu 14.3
128 trắng xấu 14.3
____
128 đen_ 98% 14.7
128 bóng 98% 14.7
128 hồng 98% 14.7
128 vàng 98% 14.7
128 trắng 98% 14.7
128 thay vỏ đỏ 14.9
128 hồng 99% 15.2
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock màng hình zin
6s- trắng xám 98% 4500
6s- hồng võ 98% 4600
6sp hồng võ xấu 5350
____________________________
iphone lock mh lô
6s- trắng xám 98% 4100
6s- hồng võ 98% 4200
6sp hồng võ xấu 4800
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________________
ipad Mini 1 (4G)
16 trắng 99% 3500
16 đen _ 99% 3400
____
32 trắng 99% 3700
32 đen _ 99% 3600
____
64 trắng 99% 4100
64 đen _ 99% 4000
____________________
ipad 4 (4G)
16 trắng đen 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500 6s 4000 6sp 4900
____________________________
máy lổi + màng lô
5s16 mất sóng : 1000
5s16 vàng hao pin : 1500
5s16 xám hư camera sau : 1800
6-16 xám lỗi wifi-cảm biến : 2600
6P16 iCloud- Mh đứt nét : 1600
____
6sp16 Hồng lổi cam sau : 4900
6sp16 Xám kvt, hư cam trước : 4500
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu
Nội dung cùng danh mục
Copyright © 2016 Iphone giá sỉ - Iphone chính hãng - Điện thoại Iphone - Iphone cũ
0901797909 Bé Hải khách tỉnh <===> 01216070707 Bé Đẹp cửa hàng
Phát triển bởi: Thiết kế website đẹp