IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ

IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 hcm bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


0796070707 Ms Diễm
0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam

0943000999 Mr Việt

IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ
iPhone 14 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 NEW Chính Hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng

iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm
iPhone 14 NEW Chính Hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng

iPhone 14 NEW Chính Hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
14-128g New đỏ      20.990
14-128g New tím    
20.990
14-128g New đen    20.990
14-128g New blue   20.990
14-128g new trắng  20.990

iPhone 14 NEW Chính Hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
ACTI online tím     21.900

ACTI online đen    21.900
ACTI online blue   21.900
ACTI online trắng 21.900
14-256g New đỏ
    23.990

14-256g New tím    23.990
14-256g New đen   23.990
14-256g New blue  23.990
14-256g new trắng 23.990

iPhone 14 Plus New Chính Hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
ACTI online tím   21.900

ACTI online đen  21.900
14 Plus 128 New đỏ 
   23.900

14 Plus 128 New tím    23.900
14 Plus 128 New đen  
23.900
14 Plus 128 New blue  23.900
14 Plus 128 new trắng 23.900


ACTI online đỏ     24.600
ACTI online tím    24.600
ACTI online đen   24.600
ACTI online blue  24.600
ACTI online trắng 24.600
14 Plus 256 New đỏ
    26.6
00
14 Plus 256 New tím    26.600
14 Plus 256 New đen   26.600
14 Plus 256 New blue  26.600
14 Plus 256 new trắng 26.600

Iphone 14 Pro NEW chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
14Pro 128 New đen
    27.700

14Pro 128 New vàng  27.700
14Pro 128 New trắng 27.700
14Pro 128 new Tím    28.700

New ACTI online đen 28.700
14Pro 256 New đen
   29.7
00
14Pro 256 New vàng  29.700
14Pro 256 New Trắng 29.700
14Pro 256 New Tím    30.500


14Pro 512 New đen   35.900
14Pro 512 New vàng 35.900
14Pro 512 new trắng 35.900
14Pro 512 New tím    36.900

14Pro 1TB New đen   41.500
14Pro 1TB New vàng 41.500
14Pro 1TB new trắng 41.500
14Pro 1TB New tím    42.500

iPhone 14 ProMax chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
14Pm 128 New vàng 31.900

14Pm 128 New đen   31.900
14Pm 128 new trắng 33.900
14Pm 128 New Tím   35.500


14Pm 256 New vàng 36.500
14Pm 256 New đen   36.500
14Pm 256 new trắng 37.500
14Pm 256 New tím    40.300

14Pm 512 New vàng 42.500
14Pm 512 New đen   42.500
14Pm 512 new trắng 42.500
14Pm 512 New tím    43.500

14Pm 1TB New vàng 44.900
14Pm 1TB New đen   44.900
14Pm 1TB new trắng 44.900
14Pm 1TB New tím    45.900

Iphone 13 NEW chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
13-128 New đỏ     
18.400
13-128 New đen    18.400
13-128 New blue   18.450

13-128 New hồng  18.400
13-128 New Trắng 18.400
13-128 new green 18.400

Iphone 13 Pro NEW chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
13Pro 128 New đen    23.500

13Pro 128 New blue   23.500
13Pro 128 New vàng  23.500
13Pro 128 New Trắng 23.500
13Pro 128 New green 23.500

13Pro 256 New đen.   26.000
13Pro 256 New blue   26.000
13Pro 256 New vàng  26.000
13Pro 256 New Trắng 26.000
13Pro 256 New g
reen 26.000

Iphone 13 Pm NEW chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
13Pm 128 New
vàng  26.000

13Pm 128 New đen    26.000
13Pm 128 New blue   26.000
13Pm 128 New Trắng 26.000

13Pm 128 New green 26.000

13Pm 256 New đen    28.300
13Pm 256 New blue   28.300
13Pm 256 New vàng  28.300
13Pm 256 New trắng 28.300
13Pm 256 new green 28.300

Iphone 12 NEW chính hãng
12-64g New Đỏ      15.000

12-64g New Tím    15.000
12-64g New Đen    15.000
12-64g New Vàng  15.000
12-64g new Trắng 15.000

Iphone 11 NEW chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
11-64g New đỏ.     10.550

11-64g New tím     10.550
11-64g New đen    10.550
11-64g New vàng  10.550
11-64g New trắng 10.
550

11-64g new green 10.550

11-128 New đỏ      12.000
11-128 New tím     12.000
11-128 New đen    12.000
11-128 New vàng  12.000
11-128 New trắng 12.100
11-128 new green 12.100

Airpods new chính hãng
xuất bill kèm bảo hành hãng
Airpods pro 2(2022)
  5.600


iPHONE 14 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 025100.7777.777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân


0796070707 Ms Diễm
0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam
0943000999 Mr Việt

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6
CN 1: 77 Hùng Vương, F4, Q5

7Teck Việt Nam
IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ