IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ

IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 hcm bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ

CTY TNHH TM DV BÍCH VÂN
PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


0796070707 Ms Diễm
0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam

0943000999 Mr Việt

IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ
iPhone 14 Plus bán sỉ iphone chính hãng
iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm

14Plus, 14Pro, 14Promax Active ngày 14/10
Giao hàng tỉnh 1h -> 8h sáng ngày 14/10
chiết khấu cực sốc đến 1 triệu

iPhone 14 NEW Chính Hãng
Acti trong ngày giảm 700k
14-128g New đỏ      21.900
14-128g New tím    
21.900
14-128g New đen    21.900
14-128g New blue   21.900
14-128g new trắng  21.900

iPhone 14 NEW Chính Hãng
Acti trong ngày giảm 700k
14-256g New đỏ
    24.700

14-256g New tím    24.700
14-256g New đen   24.700
14-256g New blue  24.700
14-256g new trắng 24.700

iPhone 14 Plus New Chính Hãng
Acti trong ngày  giảm  700k
14 Plus 128 New đỏ 
   25.900

14 Plus 128 New tím    25.900
14 Plus 128 New đen  
25.900
14 Plus 128 New blue  25.900
14 Plus 128 new trắng 25.900


14 Plus 256 New đỏ     28.500
14 Plus 256 New tím    28.500
14 Plus 256 New đen   28.500
14 Plus 256 New blue  28.500
14 Plus 256 new trắng 28.500

14 Pro chính hãng Acti online
14Pro 128 Acti 24h giảm 1 triệu

14Pro 256 Acti 24h giảm 1 triệu
14Pro 512 Acti 24h giảm 1 triệu
14Pro 1TB acti 24h
giảm 1 triệu

Iphone 14 Pro NEW chính hãng
Acti trong ngày giảm  1 triệu
14Pro 128 New tím
    31.900

14Pro 128 New đen    30.500
14Pro 128 New vàng  30.500
14Pro 128 new trắng  30.500

14Pro 256 New tím     35.900
14Pro 256 New đen    34.500
14Pro 256 New vàng  34.500
14Pro 256 new trắng  34.500


14Pro 512 New tím     41.900
14Pro 512 New đen    40.500
14Pro 512 New vàng  40.500
14Pro 512 new trắng  40.500

14Pro 1TB New tím    47.900
14Pro 1TB New đen   46.500
14Pro 1TB New vàng 46.500
14Pro 1TB new trắng 46.500

14 ProMax chính hãng active
14Pm 128 Acti 24h giảm 1 triệu
14Pm 256 Acti 24h giảm 1 triệu
14Pm 512 Acti 24h giảm 1 triệu
14Pm 1TB acti 24h giảm 1 triệu

iPhone 14 ProMax chính hãng
Acti trong ngày giảm 1 triệu
14Pm 128 New tím    35.400

14Pm 128 New đen   33.900
14Pm 128 New vàng 33.900
14Pm 128 new trắng 33.900


14Pm 256 New tím    37.900
14Pm 256 New đen   36.900
14Pm 256 New vàng 36.900
14Pm 256 new trắng 36.900

14Pm 512 New tím    45.200
14Pm 512 New đen   43.900
14Pm 512 New vàng 43.900
14Pm 512 new trắng 43.900

14Pm 1TB New tím    50.200
14Pm 1TB New đen   49.900
14Pm 1TB New vàng 49.900
14Pm 1TB new trắng 49.900

14 ProMax chính hãng acti rồi
14Pm 128 active tím    – 1 triệu
14Pm 128 active đen   – 1 triệu
14Pm 128 active vàng
– 1 triệu
14Pm 128 active trắng – 1 triệu

14Pm 256 active tím    – 1 triệu
14Pm 256 active đen   – 1 triệu
14Pm 256 active vàng – 1 triệu
14Pm 256 active trắng – 1 triệu

Iphone 13 NEW chính hãng
13-128 New đỏ      18.300
13-128 New đen    18.300
13-128 New blue   18.300

13-128 New hồng  18.300
13-128 New trắng  18.300
13-128 new green 18.300

Iphone 13 Pro NEW chính hãng
13Pro 128 New đen    23.500

13Pro 128 New blue   23.500
13Pro 128 New vàng  23.500
13Pro 128 New trắng  23.500
13Pro 128 New green 23.500

13Pro 256 New đen.   26.000
13Pro 256 New blue   26.000
13Pro 256 New vàng  26.000
13Pro 256 New trắng  26.000
13Pro 256 New g
reen 26.000

Iphone 13 Pm NEW chính hãng
13Pm 128 New vàng  26.000

13Pm 128 New đen    26.000
13Pm 128 New blue   26.000
13Pm 128 New trắng  26.000

13Pm 128 New green 26.050

13Pm 256 New đen    28.500
13Pm 256 New blue   28.500
13Pm 256 New vàng  28.500
13Pm 256 New trắng 28.500
13Pm 256 new green 28.500

Iphone 12 NEW chính hãng
12-64g New Đỏ      14.890

12-64g New Tím    14.890
12-64g New Đen    14.890
12-64g New Vàng  14.890
12-64g new Trắng 14.890

12-128  New Đỏ      16.850
12-128  New Tím    16.850
12-128  New Đen    16.850
12-128  New Vàng  16.850
12-128  New Xanh  16.850
12-128  New Trắng 16.850

Iphone 11 NEW chính hãng
11-64g New đỏ.     10.550

11-64g New tím     10.550
11-64g New đen    10.550
11-64g New vàng  10.550
11-64g New trắng 10.
550

11-64g new green 10.550

11-128 New đỏ      11.890
11-128 New tím     11.890
11-128 New đen    11.890
11-128 New vàng  11.890
11-128 New trắng 11.890
11-128 new green 11.890

Iphone 13 Cũ zin 97%
13-128 đỏ đen blue 13.7
13-128 trắng hồng  14.0

12-256 đen 99% 13.000


iPHONE 14 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 025100.7777.777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân


0796070707 Ms Diễm
0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam
0943000999 Mr Việt

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6

7Teck Việt Nam
IPhone 14 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 14 Plus/Max sẽ bán sỉ iphone chính hãng iPhone 14 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 14 (Plus/Pro/Pro Max) | Giá bao nhiêu, có gì mới ? Cập nhật bảng giá iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max đẹp giá sỉ iphone 14 giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ